Філософія метамодернізму, яку ми заслужили (попередній огляд)

Вже другий раз на Студії я намагаюся підступитися до теми метамодернізму. Хочу зрозуміти, що воно за такий звір, чому він виник, чим відрізняється від вже звичних модернізму та постмодернізму, а головне, як метамодернізм втілюється в царині мистецтва, зокрема літературного.

Ознайомившись з деякими вартими уваги матеріалами, я зрозумів, що метамодернізм, так само як і його попередники, це доволі складна філософська система, яка народилася в суспільно-політичних умовах сьогодення. Її покликання – відповідь на нагальні потреби сучасної людини постіндустріального суспільства, яке чим далі, ти глибше занурюється в кризу самоідентифікації та розуміння власного існування на тлі шаленого розвитку технологій.

Другий висновок, який мені довелося зробити, є усвідомленням того, що я поки не готовий самостійно написати розлогий огляд та історію розвитку метамодернізму. Тому нижче гості Студії прочитають узагальнені тези, пов’язані з цим терміном, зібрані з різних джерел. Будемо вважати цю публікацію проміжною ланкою до повноцінного дослідження мого, або когось, хто не полінується і зробить це ексклюзивно для RUBIE.

David Thorpe, Covenant of the East (2003).

Народження метамодернізму

Метамодернізм, як філософський та мистецький напрямок народився нещодавно. Проводячи паралель з віковою градацією людини, можна сказати, що це молодший підліток, наївний, але сповнений бажання перебудувати світ під себе. На сьогодні достеменно ніхто не здатен сказати, чи дожеве це дитя до свого повноліття, але його поява є доволі характерною в контексті сьогодення. Хто ж його батьки?

Метамодернізм народився та зростає на гумусі, який утворили буремна епоха модернізму та темні часи скептицизму, які заведено називати евфемізмом “постмодернізм”.

Філософія модерну — це загальний механістичний, редукціоністський світогляд, який допоки є загальним, «мейнстримним» наративом, що викладається в школах і має більшість прихильників у західних суспільствах та інших розвинутих країнах. Модерний світогляд вперше розцвів із науковою революцією 17 століття (фізика Ньютона, філософія Декарта та науковий метод Френсіса Бекона). Цей світогляд стверджує, що фізика є основою реальності і що наука та раціональність здатні звільнити людей. Він пов’язаний з такими речами, як демократія, капіталізм, соціалізм та права людини. Він відповідає умовам життя індустріального суспільства у межах держави.

Філософія постмодерну — це критична концепція, що виросла з соціальних та гуманітарних наук протягом останнього століття і отримала міцну підтримку університетів та соціальних рухів останніми десятиліттями. Постмодернізм містить критичну позицію щодо знання та науки і стверджує, що людська свідомість захоплена владними структурами, несвідомими спонуканнями, когнітивними відхиленнями та довільними соціальними конструкціями. Ми зовсім не настільки раціональні, як ми думаємо. Отже, історія науки та прогресу не обов’язково є правдивою: з погляду пригнічених та слабких, прогрес цивілізації часто є лише трохи більшим, ніж експлуатація, димові завіси, виправдання та більш систематизований утиск. Постмодерна свідомість розвивається у пізніх модерних суспільствах, в яких мас-медіа та культурні відмінності часто викликають більше страждань у житті людей, ніж прямі економічні нерівності.

Так, з батьками зрозуміло. Тепер щодо того, що вони породили.

Що ж таке метамодернізм?

Вперше так званий “Маніфест метамодернізму” був сформульований, як вважається, молодим англійським художником Люком Тернером  2011 року. Згідно з цим маніфестом метамодернізм — це світогляд, в якому поєднується суто модерна віра в розвиток людства  з  постмодерним скептицизмом. Як наслідок, маємо систему поглядів на світ, в якій людство знаходиться на непростому еволюційному шляху, рухаючись у напрямку до більшої складності та екзистенційної глибини.

Gregory Crewdson (2004)

Метамодерна філософія — цілий світ ідей та припущень, які є контр-інтуїтивними як щодо модерних, так і до постмодерних ідей. Але оскільки модерні та постмодерні філософії стають все більш застарілими, ці метамодерні ідеї будуть розвиватися, вкорінюватися і поширюватися. Час покаже, чи зможуть вони колись посісти місце сучасної філософії та мистецтві.

Маніфест Метамодернізму

Огляд метамодернізму не може вважатися повним без надання українського перекладу його маніфесту. Це складний філософський текст, але його тези, як показує досвід, починають потихеньку втілюватися в сучасному мистецтві.

Перекладено українською  Krolikowski Art

1. Ми визнаємо, що коливання – це природний світовий порядок.

2. Ми мусимо звільнитись від інерції сторіччя модерністської ідеологічної наївності і цинічної нещирості її позашлюбної дитини.

3. Надалі рух має здійснюватись шляхом коливань між позиціями з діаметрально протилежними ідеями, які діють як пульсуючі полюси колосальної електричної машини, що змушує цей світ рухатись.

4. Ми визнаємо обмеження, притаманні будь-якому руху і переживанню, а також марність будь-яких спроб вийти за окреслені межі. Особлива риса системи – її недосконалість – вимагає прихильності не заради досягнення заданого результату або рабського слідування її курсу, а, скоріше, заради можливості побіжно побачити те, що приховано зовні. Існування збагатиться, якщо ми будемо ставити своє завдання так, ніби ці межі можна подолати, тому що така дія розкриває світ.

5. Все, що існує, захоплено незворотним сповзанням до стану максимально ентропійної несхожості. Художнє творення можливе лише за умовою породження або розкриття відмінностей. Афект в його кульмінації – нічим не опосередковане переживання відмінності як такої. Метою мистецтва повинно бути дослідження перспективи власних парадоксальних амбіцій шляхом виманювання позамежного до присутності.

6. Теперішнє – це симптом народження двійні: безпосередності сприйняття і поступового його згасання. Сьогодні ми ностальгісти тією ж мірою, в якій ми – також і футуристи. Нові технології дають можливість одночасного сприйняття і розігрування подій з безлічі позицій. Ця виникаюча мережа сприяє  зовсім не згасанню історії, а  її демократизації, виствітлюючи розгалужені стежки, уздовж якими її грандіозні оповідання можуть мандрувати тут і зараз.

7. Художники можуть вирушити на пошуки істини так само, як наука прагне до поетичної елегантності. Вся інформація є основою знання, емпіричного чи афористичного, незалежно від її справжньої цінності  Ми повинні розкрити обійми науково-поетичному синтезу і просвітницькій наївності магічного реалізму. Помилка породжує сенс.

8. Ми пропонуємо прагматичний романтизм, що не скутий ідеологічними засадами.
Таким чином, метамодернізм слід визначити як мінливий стан  між і за межами іронії та щирості, наївності та обізнаності, релятивізму та істини, оптимізму та сумніву в пошуках множинності несумірних і невловимих горизонтів. Ми маємо рухатись вперед і коливатись!

До чого ж ми договорилися?

Наведу коротенький порівняльний перелік ідей основних течій, про які йде мова в публікації:

Модерні ідеї:

 • Віра в наук та прогрес
 • Демократія
 • Індивід
 • Меритократичний соціальний порядок
 • Людство може відновити природу чеснотою свого розуму

Постмодерні ідеї:

 • Критичний підхід до всіх знань і науки
 • Недовіра до всіх великих наративів про «прогрес»
 • Акцент на символах та контекстах
 • Іронічна дистанція
 • Культури були утиснуті і зруйновані модерним суспільством
 • Виявляє несправедливість у «демократичних» суспільствах
 • Індивід створюється зв’язками
 • Мультикультурний порядок, в який включені слабкі
 • Людство знищило біосферу

Метамодерні ідеї:

 • Як ми можемо пожинати кращі частини двох інших?
 • Чи можемо ми створювати кращі процеси для особистого розвитку?
 • Чи можемо ми відтворити процеси, якими керується суспільство, на локальному та глобальному рівнях?
 • Чи можуть внутрішні виміри життя набути більш важливої ролі у суспільстві?
 • Як можуть модерні, постмодерні та домодерні люди продуктивно жити разом?
 • Як можна адаптувати політику до світу, який виявляється складнішим, ніж вважалося до цього?
 • Яка унікальна роль людства в екосистемах природи?

 (Ханзі Фрайнахт, «The Listening Society» переклад Krolikowski Art)

Укладено за матеріалами мережі.

Advertisements